Uzbrojenie słupa

Uzbrojenie słupa

Uzbrojenie słupa

Składa się z kilku podstawowych elementów: uchwytu odciągowego, klamry/taśmy stalowej oraz wspornika.

Czytaj więcej »
Kabel światłowodowy napowietrzny

Kabel napowietrzny

Kabel światłowodowy napowietrzny

Przeznaczony do podwieszania na podporach linii energetycznych, trakcji kolejowych i tramwajowych oraz do podczepiania lub owijania na przewodach odgromowych lub gazowych linii energetycznych.

Czytaj więcej »
Mufa nasłupowa

Mufa nasłupowa

Mufa nasłupowa

Pionowa mufa światłowodowa hermetyczna to kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia dwóch (lub większej ilości) odcinków mikrokabla lub kabla światłowodowego.

Czytaj więcej »
Zaczep abonencki

Zaczep abonencki

odciagowy

Zaczep abonencki - końcowy zaczep odciągowy UO stosowany jest do podwieszania kabli telekomunikacyjnych współosiowych światłowodowych.

Czytaj więcej »
Skrzynia zapasu kabla

Skrzynia zapasu kabla

Skrzynia zapasu kabla

Skrzynia Zapasu Kabla SZK1 Q-Fiber służy do porządkowania i zwijania zapasu kabli, gwarantuje prawidłowy promień gięcia nawiniętego kabla.

Czytaj więcej »
System napowietrzny
Polish English German

 

Budowa linii światłowodowej z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej  to jeden ze sposobów budowy sieci sieci typu FTTx. Takie rozwiązanie stosowane jest najczęściej na terenach miejskich i przemysłowych oraz na obszarach wiejskich, gdzie nieopłacalnym jest budowa trasy kabliwej. Do zalet wykorzystania tej technologii niewątpliwie należą:

Szybkość instalacji Niski koszt budowy
Łatwy dostęp w przypadku awarii
Łatwa instalacja
Uproszczony projekt
 

Sytuacją nie sprzyjającą rozwijaniu się technologii napowietrznych są ograniczenia możliwości budowy takich linii. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, dopuszcza się budowanie telekomunikacyjnych linii kablowych tylko w dwóch przypadkach:

 • Na istniejącej podbudowie telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i trakcyjnej,
 • W przypadku rozbudowy linii kablowych nadziemnych oraz budowy przyłączy telekomunikacyjnych do budynków na terenach skalistych, terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

W skład światłowodowych linii napowietrznych wchodzi kilka podstawowych elementów:

 • Uzbrojenie słupa
  • Uchwyty odciągowe 
  • Klamra / Taśma stalowa
  • Wspornik 
 • Spirale (tłumiki drgań)
 • Uchwyty spiralne,
 • Uchwyty przelotowe i dystansowe
 • Zaciski do podwieszania
 • Mufy nasłupowe
 • Skrzynie/stelaże zapasu kabla
 • Kable światłowodowe napowietrzne
 • Zaczepy abonenckie

Bardzo ważnym podczas budowy napowietrznych traktów optotelekomunikacyjnych jest prawidłowe uzbrojenie słupa. Dobór uchwytów odciągowych przeprowadza się po określeniu naprężeń oraz zwisów w linii. Typ i rodzaj stosowanego uchwytu zależy od funkcji, jaką będzie on pełnił w linii (przelotowy lub odciągowy) oraz rodzaju zawieszonego kabla (ósemkowe, o przekroju kołowym, płaskie). Szczegółowy dobór uchwytów wraz z przykładami obliczeń znajdziemy w artykule "Dobór zaczepów odciągowych ".)


Uzbrojenie słupa składa się z trzech elementów: z uchwytu odciągowego, wspornika oraz taśmy stalowej i klamerek.

Uzbrojenie słupa

Przedstawiony na powyższym rysunku montaż odbywa się kolejno poprzez:

 • Ucięcie dwóch równych odcinków taśmy stalowej (np. 1 m) wykorzystując narzędzie OPV, OPL lub OPC,
 • Nałożenie klamry TSK na taśmę stalową około 10 cm od końca taśmy,
 • Zaciśnięcie klamry stalowej i zgięcie taśmy stalowej w celu stabilizacji klamry,
 • Założenie wspornika wraz z taśmą stalową,
 • Naprężenie i ucięcie taśmy stalowej narzędziem OPV lub OPL,
 • Wykonanie tych samych powyższych czynności dla opaski stalowej.

 


Uchwyty odciągowe stosowane są do zamocowania kabla światłowodowego. Nie wymagają stosowania narzędzi do montażu. W zależności od typu kabla: samonośnego, ósemkowego ze stalową linką nośną, z dielektrycznym elementem nośnym, kabla światłowodowego o przekroju okrągłym lub kabla typu ADSS należy wykorzystać odpowiedni uchwyt odciągowy. Wyróżniamy następujące zaczepy odciągowe:

 

Zaczep odciągowy AC Zaczep odciągowy ACD Zaczep odciągowy ACL Zaczep odciągowy ACADSS

Zaczep odciągowy AC

Zaczep odciągowy ACD

Zaczep odciągowy ACL

Zaczep odciągowy ACADSS
Stosowany jest do zamocowania kabla ósemkowego, samonośnego ze stalową linką nośną o torach miedzianych lub światłowodowych. Dostępny w trzech wersjach. Stosowany jest do zamocowania kabla optotelekomunikacyjnego, ósemkowego, samonośnego z dielektrycznym elementem nośnym. Dostepny w dwóch wersjach. Stosowany jest do zamocowania kabla optotelekomunikacyjnego, ósemkowego, samonośnego z dielektrycznym elementem nośnym lub kabla światłowodowego o przekroju okrągłym. Dostepny w dwóch wersjach. Stosowany jest do zamocowania kabla optotelekomunikacyjnego, wzmocnionego włóknem aramidowym o konstrukcji współosiowej, typu ADSS. Dostępny w siedmiu wersjach.

Instalacja uchwytów odciągowych do kabli typu ADSS odbywa się w czterech krokach:

1 2 3 4
       
 Instalacja zaczepu odciągowego do konstrukcji wsporczej Instalacja kabla typu ADSS w uchwycie odciągowym  Zacisnięcie kabla ADSS w uchwycie odciągowym Sprawdzenie poprawności instalacji kabla w uchwycie odciągowym
       
Montaż zaczepu odciągowego Instalacja ADSS Zaciśnięcie ADSS Sprawdzenie ADSS
       

Zaczepy odciągowe montowane są na słupach za pomocą dwóch nierdzewnych opasek z taśmy stalowej oraz klamerki (sprzączki). Montaż przy użyciu taśmy umożliwia zastosowanie wspornika na wszystkich typach słupów.


Wsporniki nasłupowe stosowane są do budowy telekomunikacyjnych linii napowietrznych. Podstawowymi są wsporniki UPB oraz CS 1500, których montaż na słupach odbywa się za pomocą dwóch opasek z taśmy stalowej oraz klamerek. Montaż przy użyciu taśmy umożliwia zastosowanie wsporników na wszystkich typach słupów. Wsporniki te wykonane są ze stopu aluminium o dużej wytrzymałości. Do linii wielotorowych stosowane są wsporniki poprzeczne. Dostępne w trzech wersjach: 5/14, 5/15 oraz 5/19. Instalowane są na podstawie 5/39 (dla słupów betonowych) lub CPB (dla słupów drewnianych) śrubami BH14x30 AG.

Wspornik UPB Wspornik CS 1500 Wspornik 5/14
z podstawą CPB
Wspornik 5/14
z podstawą 5/39

Wspornik nasłupowy UPB

Wspornik nasłupowy CS 1500

 

Wspornik poprzeczny 5-14 z podstawą CPB

 

Wspornik poprzeczny 5-14 z podstawą 5-39

 

 


 Tłumik drgań
 
Tłumik drgań

Spirale, czyli tłumiki drgań stosuje się do redukcji oscylacji kabla napowietrznego. Instalacja pojedynczego tłumika wymagana jest dla przęseł od 80 do 100 metrów. Dla rozstawu pomiędzy słupami powyżej 100 m zaleca się stosowanie czterech tłumików (po dwa na każdą stronę słupa).


Uchwyty spiralne - najczęściej stosowanymi są uchwyty GSDE AR oraz GSHS AR. Wykonane są ze stali galwalizowanej. Przeznaczone do instalacji na przęsłach od 100 m do 250 m. Każdy zestaw uchwytów spiralnych składa się z czterech oplotów zbrojeniowych oraz mocowania (różne mocowanie w zależności od wersji).

Uchwyt spiralny GSDE AR Uchwyt spiralny GSHS AR

Uchwyt spiralny GSDE

Uchwyt spiralny GSHS

Mocowaniem jest spiralna pętla zakładana na oploty zbrojeniowe.
W zależności od wersji przeznaczony dla kabli o średnicach od 10,5 mm do 16,6 mm.
Łączna długość uchwytu wynosi 1015 mm.
Elementem mocującym jest oczko.
W zależności od wersji przeznaczony dla kabli o średnicach od 10,7 mm do 16,4 mm.
Łączna długość uchwytu wynosi 1200 mm.

Uchwyty przelotowe stosowane są do podwieszania kabli telekomunikacyjnych, współosiowych i ósemkowych, o torach miedzianych i światłowodowych na profilach otwartch (SS 1025B np. haki) oraz zamkniętych (SS 1025 BELG np. wsporniki). Nie wymagają stosowania narzędzi do montażu. 

Uchwyty dystansowe stosowane są do prowadzenia kabla po konstrukcjach wsporczych (BIC) lub do mocowania kabla na ścianach i fasadach budynków (BRPF). Uchwyt BIC montowany jest przy pomocy opaski z taśmy stalowej wraz z klamerką. Szczelina w dolnej części uchwytu BRPF pozwala na zamocowanie drugiego kabla przy użyciu dodatkowej opaski o szerokości 9 mm.

Uchwyt przelotowy SS 1025 Uchwyt przelotowy JHC Uchwyt dystansowy BIC Uchwyt dystansowy BRPF
Uchwyt przelotowy SS 1025

Uchwyt przelotowy JHC

Uchwyt dystansowy BIC Uchwyt dystansowy BRPF

Zaciski do podwieszania, są do zaciski przelotowe, stosowane do mocowania kabli ósemkowych. Łatwa konstrukcja pozwala na montaż do słupów drewnianych za pomocą jednej śruby. W przypadku innych rodzajów słupów, mocowanie odbywa się za pomocą opaski zaciskowej z taśmy stalowej (wymagany wspornik). Wnętrze szczęk wykonane jest z tworzywa termoplastycznego, odpornego na promieniowanie UV.
Lekko zakrzywiony zaczep Z30/34 pozwala na instalację kabla pod kątem 25°.

Zacisk do podwieszania SC39B Zacisk do podwieszania Z30/34 Zacisk do podwieszania SC37C Zacisk do podwieszania ARC

Zacisk do podwieszania SC39B

Zacisk do podwieszania Z30-34

Zacisk do podwieszania ZC37C

Zacisk do podwieszania ARC


Mufy nasłupowe, czyli przełącznice hermetyczne FOSC DJS-56 i DJS-58 mogą posłużyć jako zakończenia kablowe lub mufy połączeniowa. Przełącznice mogą być instalowane zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej. Składają się ze skrzynki oraz płyty rozdzielczej. Drzwiczki usadowione są na zawiasach. Hermetyczne zamknięcia zrealizowane są za pomocą 10 śrub ocynkowanych (dla DJS-58) oraz gumowej uszczelki, co zabezpiecza spawy światłowodowe przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przełącznice nadają się do instalacji na ścianach oraz na słupach. Uszczelnienia wprowadzanych kabli zrealizowane są za pomocą dławików hermetycznych. Usadowienie pól komutacyjnych umożliwia swobodną organizację oraz krosowanie połączeń światłowodowych.  

 

Przełącznica Hermetyczna FOSC DJS-56   Przełącznica Hermeryczna FOSC DJS-58
Przelacznica Swiatlowodowa Hermetyczna FOSC DJS 56   Przelacznica Swiatlowodowa Hermetyczna FOSC DJS 58
Możliwość umieszczenia do 24 spawów,
2 wejścia dławikowe 14 mm,
Wyposażona w panel krosowy 12xSC simplex lub 12xST,
Wymiary: 280x200x90 [mm] (HxWxD)
  Możliwość umieszczenia do 72 spawów,
6 wejść dławikowych 22 mm,
Wyposażona w panel krosowy 32xSC simplex lub 32xST,
Wymiary: 490x252x127 [mm] (HxWxD)

 


Skrzynia Zapasu Kabla SZK1 Q-Fiber
Skrzynia zapasu kabla

Skrzynie i stelaże zapasu kabla służą do porządkowania i zwijania zapasu kabli, gwarantując przy tym prawidłowy promień gięcia nawiniętego. W zależności od rodzaju skrzynia mieści: 50 metrów kabla o średnicy 10 mm - Skrzynia Zapasu Kabla SZK2 Q-Fiber oraz 120 metrów dla skrzyni SZK1. Stelaże zapasu kabla Q-Fiber wykonane są ze stali ocynkowanej.

 


Kable światłowodowe napowietrzne ze względu na bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej powinny być lekkie oraz w pełni dielektryczne. Ważną właściwością kabli zewnętrznych jest odpowiednie zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody. Dzięki elementom wytrzymałościowym oraz wzmocnieniom, kable napowietrzne odporne są na działanie naprężeń wzdłużnych i poprzecznych.

Dobór kabla powinien uwzględniać przede wszystkim trzy podstawowe właściwości: długość przęsła, wytrzymałość słupów oraz maksymalne dopuszczalne zwisy kabla. Doboru pierwszej z wymienionych właściwości powinno dokonywać się po określeniu wymaganej mechanicznej wytrzymałości wzdłużej kabla. Wytrzymałość słupów ma duże znaczenie ze względu na ciężar kabla napowietrznego. Natomiast przy maksymalnych dopusczalnych zwisach kabla należy uwzględnić rozciąganie kabla, które może nastąpić przez warunki klimatyczne.

Istnieje kilka technologii budowy napowietrznych traktów światłowodowych. Wsród nich jest technologia OPGW (ang. Optical Ground Wire), której konstrukcja kabli stanowi włókna umieszczone w metalowe tuby wewnątrz przewodów odgromowych linii. Jest to jednak rzadka technologia stosowana do budowy linii energetycznych wysokiego napięcia. W przypadku linii niskiego i średniego napięcia wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów stosowanych kabli:

 

Kable zewnętrzne, samonośne, ósemkowe Kable zewnętrzne, samonośne typu ADSS Kable zewnętrzne, wzmacniane z centralnym elementem wytrzymałościowym

S-XOTKtsd

ADSS-XXotktsdD

Z-XOTKtsdD

     
Budowa kabla typu S-XOTKtsd: Budowa kabla typu ADSS-XXOTKtsdDkN: Budowa kabla typu Z-XOTKtsdD:
     

Budowa kabla S-XOTKtsd

a) Centralny Element wytrzymałościowy - dielektryczny pręt FRP w powłoce z polietylenu lub bez powłoki
b) Luźna tuba ze światłowodowami wypełniona żelem hydrofobowym

c) Włókno optyczne

d) Wkładka polietylenowa

e) Ośrodek kabla - tuby lub tuby i wkładki skręcone wokół centralnego elementu wytrzymałościowego

f) Suche uszczelnienie środka

g) 2 nitki do rozrywania powłoki

h) Powłoka polietylenowa, łączy mostkiem kabel z elementem nośnym

i) Element nośny - dielektryczny pręt FRP

Budowa kabla ADSS-XXOTKtsdDkN

a) Centralny Element wytrzymałościowy - dielektryczny pręt FRP w powłoce z polietylenu lub bez powłoki
b) Luźna tuba ze światłowodowami wypełniona żelem hydrofobowym
c) Włókno optyczne
d) Wkładka polietylenowa
e) Ośrodek kabla - tuby lub tuby i wkładki skręcone wokół centralnego elementu wytrzymałościowego
f) Suche uszczelnienie środka
g) 2 nitki do rozrywania powłoki
h) Powłoka polietylenowa, łączy mostkiem kabel z elementem nośnym
i) Wzmocnienie - włókna aramidowe mogą być ułożone na ośrodku kabla, i/lub między powłokami
j) Powłoka zewnętrzna - polietylenowa, czarna

Budowa kabla Z-XOTKtsdD

a) Centralny Element wytrzymałościowy - dielektryczny pręt FRP w powłoce z polietylenu lub bez powłoki
b) Luźna tuba ze światłowodowami wypełniona żelem hydrofobowym
c) Włókno optyczne
d) Wkładka polietylenowa
e) Ośrodek kabla - tuby lub tuby i wkładki skręcone wokół centralnego elementu wytrzymałościowego
f) Suche uszczelnienie środka
g) 2 nitki do rozrywania powłoki
h) Powłoka polietylenowa, łączy mostkiem kabel z elementem nośnym
i) Element nośny - dielektryczny pręt FRP

Zaczep abonencki - końcowy zaczep odciągowy UO stosowany jest do podwieszania kabli telekomunikacyjnych współosiowych światłowodowych o średnicy od 2 do 6 mm. Uchwyt wykonany jest z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Ważnymi właściwościami są: minimalna siła zrywająca wynosząca 180 daN oraz kąt załomu, który nie powinien przekraczać 25%.

 

Instalacja kabla - wsteczna Instalacja kabla - do dołu Instalacja uchwytu do wspornika Gotowe zaczepy abonenckie
Zaczep abonencki 1 Zaczep abonencki 2 Zaczep abonencki 3 Zaczep abonencki 4

 

                        

 


Galeria

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies na naszej stronie, sprawdź - Polityka Plików Cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.