Polish English German

Sieci światłowodowe w nowych budynkach

Nowoczesna sieć światłowodowa w nowowybudowanym budynku? Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Z dniem 23 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 22 listopada, poz. 1289).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadza obowiązek:

  • montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej – w nowo budowanych mieszkalnych budynkach wielorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej służących celom związanym z oświatą i wychowaniem – zapewniającej w szczególności dostęp do szerokopasmowego internetu;
  • montażu – w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – instalacji umożliwiającej odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny;
  • zapewnienia w tych budynkach pomieszczeń (lub miejsc) na osprzęt i urządzenia instalacyjne do montażu instalacji telekomunikacyjnej; mają być one wyposażone w zasilanie elektryczne;
  • budowania instalacji telekomunikacyjnych umożliwiającej świadczenie usług przez różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych niezależnie od techniki dostępowej.

W treści rozporządzenia widnieje również zapis o wykorzystywaniu złącz światłowodowych jednomodowych typu SC/APC (§ 192f. 5). Przepis ten pozwoli na normalizację zakładanych złącz przez instalatorów.

Powyższa nowelizacja zmienia dotąd nieunormowany model okablowania (rozporządzenie nie wskazuje jednak na jego konkretną technikę). Operatorzy zamiast budować własną, będą korzystali z nowopowstałej infrastruktury na zasadzie open access (ang. otwarty dostęp).

Wkrótce więc, dzięki nowelizacji, znikną indywidualne anteny satelitarne, a każdy nowobudowany budynek wielorodzinny cieszyć się będzie nowoczesną siecią światłowodową.

Rozporządzenie MTBiGM zmieniające „Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” dostępne pod linkiem.

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies na naszej stronie, sprawdź - Polityka Plików Cookies.

Akceptuje pliki cookies z tej strony.